Projekt  „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Jest to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem ogólnym jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Do udziału w projekcie zostały wybrane łącznie 1034 szkoły i przedszkola z całej Polski.

Najważniejsze pojęcia projektu: współpraca, kapitał społeczny, nowoczesna szkoła. Szkoła Współpracy oznacza, że rodzice i uczniowie na co dzień mają wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła. Zadaniem jest wzmocnienie Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Kapitał społeczny to relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie wspólnych celów. Kapitał społeczny, na który składają się otwartość, zainteresowanie wspólnymi sprawami i zaangażowanie, sprzyja rozwojowi zaufania. Ważne jest ćwiczenie umiejętności uzgadniania wartości i norm obowiązujących w szkole, które mają być spójne z wartościami społeczeństwa demokratycznego. Rodzice i uczniowie dowiedzą się, jakie inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów można zgłaszać i wspólnie wprowadzać do oferty szkoły.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia: dla uczniów – reprezentujących Samorząd Uczniowski, dla rodziców – reprezentujących Radę Rodziców oraz dla nauczycieli – reprezentantów Rady Pedagogicznej. Szkolenia miały na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy i kapitału społecznego.

Po szkoleniu każda grupa miała za zadanie przeprowadzenie debaty. Debata rodziców odbyła się 12.03.2014r., poprowadziły ją mamy: Anna Bartosik – Kaczor i Monika Bartosik. Uczniowie odbyli aż trzy debaty: oddzielnie klasy pierwsze, drugie i trzecie. Debaty uczniowskie poprowadziły Natalia Kuc i Patrycja Piróg. Debatę nauczycielską poprowadzili: dyrektor Janusz Skubisz i Monika Komosa.             

Tematem debat była Współpraca w naszej szkole. Uczestnicy mieli porozmawiać na temat jej stanu i barier. Najważniejsza była odpowiedź na pytanie: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

Następnie odbył się I Warsztat, podczas którego członkowie zespołów przedstawili na forum najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z debat. Potrzeby i oczekiwania okazały się zupełnie podobne. Każda grupa stworzyła kolaż przedstawiający WYMARZONĄ SZKOŁĘ WSPÓŁPRACY. Następnie połączyliśmy trzy kolaże i powstał projekt NASZEJ WYMARZONEJ SZKOŁY WSPÓŁPRACY, który zawisł na gazetce na korytarzu szkolnym.

 

Podczas warsztatu zaplanowaliśmy również pierwsze wspólne działanie, którym był

I MAJOWY PIKNIK RODZINNY

czyli wspólne przedsięwzięcie rodziców, uczniów i nauczycieli.