Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie ul. Kościelna 12,    23 - 420 Tarnogród,    tel.  84 689 71 59    gim_tarnogrod@pgwt.lbl.pl