Zdjęcia z apelu pod hasłem
LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIĘCEJ ...