41 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

6 luty 2016 prezentacja Jasełek pt. "„Chrystus, Chrystus nam się narodził”

na 41 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.

Jasełka przygotowała młodzież Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodziwe należąca do zespołu Pasjonaci.

ZESPÓŁ PASJONACI

 

Zespół powstał 2012 roku. Początki angażowania chętnych członków zespołu rozpoczęły się już w miesiącu wrześniu. Członkowie zespołu zmieniają się średni co trzy lata. Opiekunem Zespołu jest s. Jadwiga Anna Tabor przy stałej współpracy z panem Andrzejem Kusiakiem i koleżankami z Grona Pedagogicznego.

 

·                    grudzień 2012 - wystawiono na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Misterium o życiu Świętej Rodziny pt. „A Słowo Ciałem się stało”  

·                    13 stycznia 2013 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury przedstawiono Misterium o życiu Świętej Rodziny pt. „A Słowo Ciałem się stało”.

·                    24 marca 2013 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie  przedstawili w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury Misterium Męki Pańskiej pt. Sąd Piłata.

·                    Grudzień 2013 Misterium o Narodzeniu Chrystusa Króla pt. „U żłóbka Bożej Dzieciny” dla społeczności szkolnej

·               12 stycznia 2014 młodzież Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie wystawiła Misterium o Narodzeniu Chrystusa Króla  pt. „U żłóbka Bożej Dzieciny na scenie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.

·                   16 stycznia 2014 (czwartek) - I miejsce w I Regionalnym  Przeglądzie Jasełek "Pokłońmy się Dzieciątku", Katolickie Liceum Ogólnokształcące Biłgoraj

·                    06.04.2014 - Premiera Misterium o Męce Pańskiej pt. „Miłość nie jest kochana” odbyła się w niedzielę dla wszystkich mieszkańców Tarnogrodu i okolic na scenie TOK

·                    19.12.2014 - Jasełka dla społeczności szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie pt.”Wesołą nowinę bracia słuchajcie”

·                    04.01.2015 - Jasełka pt.”Wesołą nowinę bracia słuchajcie” wystawiona na scenie TOK

·                    06.01.2015 - Jasełka pt.”Wesołą nowinę bracia słuchajcie” wystawiono na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury z okazji Orszaku Trzech Króli.

·                    21 stycznia 2015 - II miejsce na scenie Auli Franciszkańskiej Katolickiego Liceum im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, gdzie odbył się II Regionalny Przegląd Jasełek 'Pokłońmy się Dzieciątku'.

·                    30 stycznia 2015 prezentacja spektaklu pt. „Wesołą Nowinę Bracia Słuchajcie” na 40 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.

·                     22.03.2015 - Premiera Misterium Męki Pańskiej pt. "Wyrok" na scenie TOK dla mieszkańców Tarnogrodu i okolic z racji rozpoczynających się rekolekcji wielkopostnych; nadto kolejny spektakl odbył się w Niedzielę Palmową również na scenie TOK.

·                    10 maja 2015 - Misterium "Droga Światła" jako duchowe przygotowanie do przyjęcia Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej "Salus Populi Romani" w Parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie.

·                    22 grudnia 2015 w Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie uczniowie przedstawili Jasełka pt. „Chrystus, Chrystus nam się narodził”.

·                    10 stycznia 2016 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie przedstawili na scenie TOK Jasełka pt. „Chrystus, Chrystus nam się narodził”.

·                    20 stycznia 2016 - II miejsce na scenie Auli Franciszkańskiej Katolickiego Liceum im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, gdzie odbył się III Regionalny Przegląd Jasełek 'Pokłońmy się Dzieciątku'.

·                    6 luty 2016 prezentacja Jasełek pt. "„Chrystus, Chrystus nam się narodził”na 41 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.

 

 

Tarnogród; 07.01.2016                                                                                         

/przygotowała s. Jadwiga Anna Tabor/