NIENAWIŚĆ. JESTEM PRZECIW! STOP MOWIE NIENAWIŚCI!

Samorząd uczniowski Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie wziął udział w tym roku w programie Nienawiść. Jestem przeciw! ogłoszonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu było włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu w szkole oraz manifestacja swojego sprzeciwu wobec nienawiści i krzywdzących komentarzy w Internecie. Głównym działaniem w programie było przeprowadzenie w szkole Dnia Przeciw Nienawiści.

W naszej szkole manifestowaliśmy swój sprzeciw wobec nienawiści dwa razy. Pierwsza odsłona miała miejsce 10.12.2015r. w Dniu Praw Człowieka. Na początku została pokazana prezentacja multimedialna uświadamiająca uczniom, jakie prawa ma każdy człowiek. Następnie zebrana w sali gimnastycznej młodzież miała możliwość obejrzenia filmów o tematyce antydyskryminacyjnej, po każdym z nich opiekunka SU Monika Komosa przeprowadzała krótką rozmowę z uczniami na temat zaprezentowanych przykładów łamania praw człowieka. Uczniowie wspólnie zastanawiali się, dlaczego tak chętnie stosują mowę nienawiści i jakie są sposoby na jej zahamowanie. Na zakończenie odbył się międzyklasowy konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich na plakat ilustrujący jedno z haseł: NIENAWIŚĆ. JESTEM PRZECIW! lub STOP MOWIE NIENAWIŚCI! Jury przyznało I miejsce klasie IIa, II miejsce – Ic, III miejsce – Ia. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

28 stycznia 2016r. miała miejsce I DEBATA OKSFORDZKA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TARNOGRODZIE.  Poprzedzał ją eksperyment polegający na tym, że po kilku uczniów z każdej klasy miało przez dwie godziny lekcyjne i trzy przerwy pozaklejane usta. Następnie zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła się debata oksfordzka między uczniami klasy IIIa i IIIb, podczas której zastanawialiśmy się, czy słowa są ważne w języku młodzieży. Na początku debaty uczestnicy eksperymentu podzielili się z zebranymi swoimi obserwacjami i refleksjami na temat traktowania ich przez uczniów. W wyniku debaty młodzież uświadomiła sobie, że ważne jest, aby zastanawiać się nad tym, co mówimy, ponieważ słowa maja wielką moc. Debatę zorganizowały i moderowały opiekunki SU: Wioletta Książek i Monika Komosa. Mamy nadzieję na więcej takich spotkań.