Na przekór kłamstwu, na przekór złu …

    Historyczne dyskusje oraz debaty społeczne przybierają na sile zazwyczaj w czasie zbliżających się rocznic wydarzeń, które w dziejach naszego państwa stanowiły punkty zwrotne. Tak było i jest szczególnie  w przypadku rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Dziś, po 34 latach od tego tragicznego wydarzenia, nadal odżywają kontrowersje wokół konieczności jego wprowadzenia.   Na ile żywa jest jednak nasza pamięć o tamtych wydarzeniach i chęć jej zachowania? Na ile mamy potrzebę korzystania z traumatycznych doświadczeń  przeszłości w procesie patriotycznego wychowania współczesnego pokolenia młodych Polaków?  Odpowiedzi na te pytania należy szukać między innymi  w sposobie celebrowania tej rocznicy w naszym mieście. Tarnogród pamięta i aktywnie uczestniczy już  od wielu lat w organizacji uroczystości upamiętniających wydarzenia grudniowe z 1981 roku. Potrzeba przekazywania współczesnemu pokoleniu wartości patriotycznych i wychowania w poszanowaniu historii własnego narodu leży u podstaw decyzji przygotowywania przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie oprawy artystycznej tych uroczystości. W tym roku uczniowie pod kierunkiem Pani Wandy Fusiarz, Bogusławy Lis oraz Katarzyny Skubisz i przy współudziale Pani Joanny Bartosz i Panów Piotra Koziary, Andrzeja Kusiaka i Grzegorza Szteinmillera wystąpili  z montażem słowno – muzycznym zatytułowanym: Na przekór kłamstwu, na przekór złu”. Występ młodzieży miał bardzo podniosły charakter. Wpłynął na to nie tylko przemyślany dobór tekstów i utworów muzycznych,  ale przede wszystkim zdolności recytatorskie oraz wokalne i muzyczne prezentujących się uczniów. Zaproszeni do Tarnogrodu goście; parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, górnicy z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” i KWK „Wujek” wyrazili uznanie dla tarnogrodzkiej młodzieży i nauczycieli za obrazowe i sugestywne przedstawienie tamtych trudnych dni i przypomnienie wpływu strajków  w Lublinie i Świdniku na późniejsze wydarzenia na Wybrzeżu, a także właściwe zrozumienie siły robotniczego protestu.  Za szczególny walor części artystycznej trzeba uznać wykonanie pieśni Krzysztofa Cugowskiego Stąd ruszyła lawina, która stała się nieoficjalnym hymnem Lubelskiego Lipca 80 oraz oryginalną aranżację znanej piosenki Przeżyj to sam.

Janusz Skubisz