Karta z dziejów Tarnogrodu

 

 

Tarnogród to miasteczko położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w powiecie biłgorajskim i województwie lubelskim. Leży na ważnym szlaku komunikacyjnym z Lublina do Przemyśla. Może poszczycić się bogatą, ciekawą historią.

 Aby ją przybliżyć mieszkańcom, a szczególnie młodemu pokoleniu, nauczyciele oraz uczniowie wystąpili w programie artystycznym „Karta z dziejów Tarnogrodu” dnia 26 listopada 2015 roku na scenie TOK-u z okazji 300 rocznicy zawiązania konfederacji tarnogrodzkiej.

 Narratorzy - pani Danuta Wancisiewicz – emerytowana nauczycielka szkoły podstawowej oraz pan Piotr Koziara nauczyciel gimnazjum przedstawili wydarzenia z dziejów naszego miasta.

 W narracji, poezji, tańcu oraz piosence i muzyce znalazły się treści nawiązujące do dziejów naszego miasta na tle historii Polski i Europy. Młodzi aktorzy wystąpili w rolach lektorów, królów, szlachciców, recytatorów, członków rodziny wielopokoleniowej, uczniów, tancerzy i chórzystów.

W scenach dramatycznych chłopcy przedstawili założenie miasta oraz nadane mu przywileje, a także sytuację polskiej szlachty i kraju w czasie panowania króla Augusta II Mocnego. Uczniowie przypomnieli genezę, przebieg i skutki konfederacji tarnogrodzkiej z 26 listopada 1715 roku, kiedy  to Tarnogród został wciągnięty w wir wielkiej polityki. Chociaż przez współczesnych konfederacja tarnogrodzka oceniana była jako ruch zbawienny dla państwa, to dzisiaj zdania na jej temat są podzielone.

Zarecytowane wiersze i zaśpiewane pieśni zawierały  ogromną dozę patriotyzmu oraz umiłowania naszej małej ojczyzny. W takt muzyki uczniowie pięknie zatańczyli poloneza i mazura. Aby poznać bliżej bogatą i ciekawą przeszłość Tarnogrodu z pięknym herbem w tarczy widzowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną, w której przewijały się także obrazy z teraźniejszości.

Inspirująca  historia, piękne i cenne zabytki, miejsca pamięci narodowej  oraz współczesne walory kulturowe i turystyczne stawiają Tarnogród w rzędzie miast znanych w Polsce oraz za granicą. Droga do patriotyzmu prowadzi przez „tę małą, najmniejszą ojczyznę”. Zanim zaczniemy chwalić cudze, chciejmy doskonale poznać wszystko to, co nasze.

 Czyny ludzkie, choćby były najbardziej godnymi zapamiętania, łatwo idą w zapomnienie, gdy informacje o nich nie zostaną przekazane następnemu pokoleniu.

 Program artystyczny został przygotowany przez Wandę Fusiarz, Bogusławę Lis, Małgorzatę Zając, Andrzeja Kusiaka Piotra Koziarę – nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pani Danuty Wancisiewicz, która nie po raz pierwszy wspiera nas w przygotowaniu widowisk.

Dziękujemy także za pomoc techniczną pracownikom TOK, a szczególnie panu Piotrowi Majchrowi – operatorowi dźwięku.

 

                                                                                                          Wanda Fusiarz

                                                                                                       Bogusława Lis